O nas

O nas

Świetlica parafialna „Cordis Iesu” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Swoją działalność rozpoczęła 1 września 2018r. Organem prowadzącym jest Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie. Kierownikiem świetlicy jest Pani Sabina Paszek, która wraz z wolontariuszami czuwa nad bezpieczeństwem i realizacją powierzonych jej zadań.

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. Codziennie dzieci mogą liczyć na pomoc w odrobieniu lekcji, rozwijają się poprzez zajęcia kreatywne, mogą twórczo spędzić czas, wspólnie przygotować podwieczorek, a przede wszystkim BYĆ RAZEM.

Wierzymy, że powstanie świetlicy jest przede wszystkim dziełem Bożym. Niezastąpionym potencjałem są ludzie, którzy dają cząstkę siebie innym. Środki materialne zaś stanowią niezbędne minimum funkcjonowania. Dlatego dziękujemy za wsparcie naszych Darczyńców: dobre słowo, modlitwę, materialne wyposażenie (książki, zabawki, meble, sprzęt sportowy i elektroniczny, internet i tę stronę), a także środki finansowe.

Jeśli chcesz mieć swój udział w tym dobrym dziele, możesz nas wesprzeć poprzez konto Parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie: 28 8435 0004 0000 0000 3535 0001
z dopiskiem: darowizna na działalność Świetlicy.